StowarzyszenieDobra Praktyka Żeglarska

członków

Amatorzy żeglarstwa portowego, którzy sztormów się nie boją, a mieliznami nie przejmują! DPŻ to stowarzyszenie ludzi pochodzących z różnych środowisk, zajmujących się różnymi rzeczami i posiadających przeróżne poglądy. Łączy nas zamiłowanie do dobrej zabawy, niepoparte dowodami przekonanie o wyższości omeg nad rolexami i zainteresowanie żeglarstwem. Kolejność elementów łączących może ulec zmianie.

Statut

Z formalnej strony nasze sprawy wewnętrzne reguluje najważniejszy dokument w stowarzyszeniu - statut. Zawiera on wszystkie szczegóły dotyczące działalności, celów i sposobu funkcjonowania DPŻ i jest naszą małą konstytucją ;) Oprócz tego, organy takie jak zarząd, komisja rewizyjna czy walne zgromadzenie (najwyższa władza w klubie) podejmuje uchwały. Znajdziesz je poniżej.